Město Dubňany

Město Dubňany se rozkládá na jižní Moravě, uprostřed dubových lesů mezi Hodonínem a Kyjovem.
První písemná zmínka pochází z roku 1349. Počátky pěstování révy vinné v Dubňanech jsou zaznamenány v písemných pramenech již v roce 1620. Dubňany se pěstováním révy vinné a výrobou kvalitních hroznových vín pyšní dodnes.

 

Památky

Římsko-katolický farní kostel sv. Josefa, postavený v roce 1885. Presbyteriář kostela z r.1720.
Budova římsko-katolické fary, postavená v r. 1859 vedle kostela.
Socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1797, stojící v parku na ulici Malá Strana.
Socha sv. Vendelína z roku 1763, stojící v zahradě paní Křížové v ulici Hodonínská.
Kamenný kříž z roku 1784, stojící při silnici poblíž benzinového čerpadla směrem na Kyjov.
Prastarý dub u Jarohněvského dvora, jehož stáří je odhadováno na asi 600 let.